បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

Bitcoin (BTC) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ ក្នុង 2019

Bitcoin ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក តារាង ក្នុង 2019។ Bitcoin ប្រវត្តិតម្លៃ ក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង 2019។
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល: 21/11/2019 21:41 UTC-05:00
Bitcoin អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ Bitcoin អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Bitcoin តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ សម្រាប់ 2019

Bitcoin ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ, តារាង សម្រាប់ 2019

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបានផ្តល់ដោយ CryptoRatesXE.com

<< Bitcoin (BTC) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

Bitcoin ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រវត្តិតម្លៃ

 
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
ខែវិច្ឆិកា 2019 ពី 8 014 ទៅ 9 444 USD
ខែតុលា 2019 ពី 7 488 ទៅ 9 931 USD
ខែកញ្ញា 2019 ពី 8 028 ទៅ 10 580 USD
ខែសីហា 2019 ពី 9 461 ទៅ 11 890 USD
ខែកក្កដា 2019 ពី 9 487 ទៅ 12 859 USD
ខែមិថុនា 2019 ពី 7 660 ទៅ 12 732 USD
ឧសភា 2019 ពី 5 379 ទៅ 8 780 USD
ខែមេសា 2019 ពី 4 107 ទៅ 5 575 USD
ខែមីនា 2019 ពី 3 756 ទៅ 4 107 USD
ខែកុម្ភៈ 2019 ពី 3 403 ទៅ 4 003 USD
ខែមករា 2019 ពី 3 486 ទៅ 4 077 USD
   Bitcoin ម៉ាស៊ីនគិតលេខ, Bitcoin កម្មវិធីបម្លែង
   Bitcoin (BTC) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   Bitcoin (Bitcoin, BTC) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់
   រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលធំបំផុត

តម្លៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលសេវាកម្មផ្សេងៗ

Bitcoin (BTC) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ ក្នុង 2019