បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

EncryptoTel (ETT) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់

EncryptoTel ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក តម្លៃពេលវេលាពិត, អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញនៅលើទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល: 23/01/2020 21:04 UTC-05:00
EncryptoTel តម្លៃនៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅ 23 ខែមករា 2020

21:04:05 (ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតម្លៃនៅ 58 វិនាទី

1 ETT = 0.021 USD
1 USD = 47.58 ETT
EncryptoTel អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ EncryptoTel អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ EncryptoTel ប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ ក្នុង 2020

EncryptoTel ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក គំនូសតាងបន្តផ្ទាល់នៅ 23 ខែមករា 2020

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបានផ្តល់ដោយ CryptoRatesXE.com

   EncryptoTel ម៉ាស៊ីនគិតលេខ, EncryptoTel កម្មវិធីបម្លែង
   EncryptoTel (ETT) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   EncryptoTel (ETT) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ
   រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលថ្លៃបំផុត

EncryptoTel ការជួញដូរពេលវេលាពិតប្រាកដក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅ​ពេល​នេះ

01:13 18:06 18:01 17:55 17:51 17:46 17:41 17:36 17:31 17:26
0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

EncryptoTel ការជួញដូរពេលវេលាពិតប្រាកដក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ពាណិជ្ជកម្មចុងក្រោយ

17:55 17:26 16:58 16:27 15:58 15:27 14:57 14:27 13:56 13:26
0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02

EncryptoTel ការជួញដូរពេលវេលាពិតប្រាកដក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 23 ខែមករា 2020

01:13 17:13 16:13 15:12 14:11 13:11 12:13 11:12 10:12 09:12
0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02

EncryptoTel (ETT) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់