បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

Phore (PHR) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

Phore ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តារាង ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ Phore ប្រវត្តិតម្លៃ ក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ចាប់តាំងពី 2015។
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល: 23/01/2020 16:04 UTC-05:00
Phore អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ Phore អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Phore តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

Phore ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ, តារាង ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបានផ្តល់ដោយ CryptoRatesXE.com

<< Phore (PHR) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

Phore ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិតម្លៃ

 
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2020 ពី 890.08 ទៅ 890.08 KHR
2019 ពី 881.31 ទៅ 881.31 KHR
2018 ពី 696.52 ទៅ 33 731 KHR
2017 ពី 1 381 ទៅ 22 603 KHR
2015 ពី 0.70 ទៅ 1.23 KHR
   Phore ម៉ាស៊ីនគិតលេខ, Phore កម្មវិធីបម្លែង
   Phore (PHR) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   Phore (Phore, PHR) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់
   រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលថ្លៃបំផុត

តម្លៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលសេវាកម្មផ្សេងៗ

Phore (PHR) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ