បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

លក្ខណៈពិសេសរថយន្តម៉ាកនិងម៉ូដែលដោយ

តារាងនៃបច្ចកទសរថយន្តសម្រាប់ {{auto}} ។ អ្នកអាចរកឃើញពីបច្ចកទសរថយន្តដូចជាប្រភេទ, អំណាចនិងសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនល្បឿនអតិបរមាទំហំរាងកាយ, ទំងន់, ប្រភេទនៃការព្យួរ, ការបញ្ជូន, ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងព្រមទាំងប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ, ទំហំសំបកកង់និងអ្នកដទៃទៀតជាច្រើន។