បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

បរិវេណនៃត្រីកោណមួយ, ការគណនារូបមន្តបរិវេណ

បរិវេណនៃត្រីកោណមួយ, ការគណនារូបមន្តអនុញ្ញាតឱ្យបរិវេណអ្នកក្នុងការស្វែងរកបរិវេណនៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃត្រីកោណដូចជាសមបាត, isosceles, នៅខាងស្ដាំឬត្រីកោណ scalene ដោយរូបមន្តដោយប្រើរង្វាស់ជ្រុងត្រីកោណ។
ចំហៀង:   ភាគីខាងខ:   ប៉ះពាល់គ:  

បរិមាត្រនៃត្រីកោណមួយ

ត្រីកោណគឺជាពហុកោណដោយមានបីកំពូល, មិននិយាយកុហកនៅលើបន្ទាត់មួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងគែមបី។
រូបមន្តសម្រាប់បរិវេណនៃត្រីកោណ: P=a+b+c,
ដែល a, b, c - រង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណ