បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ប្រាក់ឌីជីថលថ្មីបំផុត

រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលថ្មីបំផុតនៅឆ្នាំ 2020 ។ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលថ្មីៗនេះបានលេចឡើង ខែមករា 2020.
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល: 25/01/2020 UTC-05:00
រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលថ្មីទាំង 10 ដែលលេចឡើងនៅទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ។
អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបានផ្តល់ដោយ CryptoRatesXE.com

រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលថ្មីបំផុតនៅក្នុង ខែមករា 2020

ប្រាក់ឌីជីថល ថ្ងៃ​ចាប់ផ្តើម
FIBOS (FO) 24/01/2020
Tap (XTP) 22/01/2020
Multi-collateral DAI (MULTICOLLATERALDAI) 22/01/2020
Terra (TERRA) 21/01/2020
Terra (KRT) 16/01/2020
Folgory Coin (FLG) 12/01/2020
Nervos Network (CKB) 10/01/2020
TAGZ5 (TAGZ5) 07/01/2020
GlitzKoin (GTN) 07/01/2020
botXcoin (BOTX) 06/01/2020
Counos Coin (CCA) 17/12/2019
Horizen (HORIZEN) 11/12/2019
ZB Token (ZBTOKEN) 10/12/2019
999 (999) 04/12/2019
UNI COIN (UNICOIN) 22/11/2019
FABRK (FAB) 20/11/2019
Dimension Chain (EON) 15/10/2019
GAPS (GAPS) 02/10/2019
FTX Token (FTXTOKEN) 25/09/2019
Swipe (SXP) 22/09/2019
MineBee (MB) 19/09/2019
Paxos Standard (PAXOSSTANDARD) 17/09/2019
Crypto.com Coin (CRYPTOCOMCOIN) 12/09/2019
ThoreNext (THX) 30/08/2019
Beldex (BDX) 20/08/2019
Algorand (ALGO) 16/08/2019
OKB (OKB) 15/08/2019
Bitbook Gambling (BXK) 05/08/2019
1irstcoin (1IRSTCOIN) 03/08/2019
Flexacoin (FXC) 19/07/2019
   ការគណនារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលកម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល
ការបំលែងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត
   គំនូសតាងបន្តផ្ទាល់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល
គំនូសតាងផ្ទាល់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល
   តារាងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល
គំនូសតាងប្រវត្តិរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលប្រវត្តិតម្លៃរូបិយវត្ថុឌីជីថល