បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2019។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក.

រដ្ឋ: ហុងឌូរ៉ាស

លេខកូដ ISO: HNL

កាក់: centavo

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2019 0.040838
2018 0.042366
2017 0.042756
2016 0.044707
2015 0.049025
2014 0.050239
2013 0.050192
2012 0.052142
2011 0.052949
2010 0.052748
2009 0.053850
2008 0.052782
2007 0.052916
2006 0.051917
   Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex