បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ អារ៉ាប់រួមដាហាម (AED) ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ (IQD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

អារ៉ាប់រួមដាហាម - រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 19 ខែវិច្ឆិកា 2019
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 19/11/2019 13:10 UTC-05:00
អារ៉ាប់រួមដាហាម - រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 19 ខែវិច្ឆិកា 2019

13:10:10 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 AED = 324 IQD
1 IQD = 0.0031 AED

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ - អារ៉ាប់រួមដាហាម រស់នៅ, 19 ខែវិច្ឆិកា 2019

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ រស់នៅ, 19 ខែវិច្ឆិកា 2019

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបានផ្តល់ដោយ MoneyRatesToday.com

   អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ (IQD) ទៅ អារ៉ាប់រួមដាហាម (AED) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ អារ៉ាប់រួមដាហាម (AED) ដើម្បី រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ នៅ​ពេល​នេះ

13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00
324 325.01 325.01 325.01 324.98 325.02 324.80 324.81 324.81 324.80

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ អារ៉ាប់រួមដាហាម (AED) ដើម្បី រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

10:00 04:00
325.01 324.80

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ អារ៉ាប់រួមដាហាម (AED) ដើម្បី រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 19 ខែវិច្ឆិកា 2019

13:00
324