បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ អារ៉ាប់រួមដាហាម (AED) ទៅ ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង (LVL) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

អារ៉ាប់រួមដាហាម - ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 21 ខែវិច្ឆិកា 2019
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 21/11/2019 06:12 UTC-05:00
អារ៉ាប់រួមដាហាម - ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 21 ខែវិច្ឆិកា 2019

06:12:47 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 AED = 0.0000 LVL
1 LVL = 0.0000 AED

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង - អារ៉ាប់រួមដាហាម រស់នៅ, 21 ខែវិច្ឆិកា 2019

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង រស់នៅ, 21 ខែវិច្ឆិកា 2019

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបានផ្តល់ដោយ MoneyRatesToday.com

   អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង (LVL) ទៅ អារ៉ាប់រួមដាហាម (AED) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ អារ៉ាប់រួមដាហាម (AED) ដើម្បី ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង នៅ​ពេល​នេះ

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ អារ៉ាប់រួមដាហាម (AED) ដើម្បី ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ អារ៉ាប់រួមដាហាម (AED) ដើម្បី ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 21 ខែវិច្ឆិកា 2019