បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 21 ខែវិច្ឆិកា 2019
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 21/11/2019 21:39 UTC-05:00
ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 21 ខែវិច្ឆិកា 2019

21:39:50 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 BMD = 4 063.27 KHR
1 KHR = 0.0002 BMD

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា - ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda រស់នៅ, 21 ខែវិច្ឆិកា 2019

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 21 ខែវិច្ឆិកា 2019

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបានផ្តល់ដោយ MoneyRatesToday.com

   ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00
4 063.27 4 054.55 4 054.55 4 054.55 4 054.55 4 053 4 053 4 053 4 053 4 055

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

18:00 12:00
4 054.55 4 055

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 21 ខែវិច្ឆិកា 2019

21:00
4 063.27