បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 18 ខែវិច្ឆិកា 2019
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 18/11/2019 20:21 UTC-05:00
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 18 ខែវិច្ឆិកា 2019

20:21:40 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 USD = 4 050.09 KHR
1 KHR = 0.0002 USD

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដើម្បីប្រាក់ដុល្លាររស់នៅ 18 ខែវិច្ឆិកា 2019

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 18 ខែវិច្ឆិកា 2019

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបានផ្តល់ដោយ MoneyRatesToday.com

   ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00
4 050.09 4 050.09 4 050.09 4 050.09 4 055 4 055 4 050.22 4 050.22 4 050.22 4 050.22

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

17:00 11:00
4 050.09 4 050.22

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 18 ខែវិច្ឆិកា 2019

20:00
4 050.09