បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តើអ្វីជាអាសយដ្ឋាន IP របស់ខ្ញុំ

អ្នកអាចរកឃើញអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ, អ្នកផ្តល់សេវាប្រទេសនិងទីក្រុង។
បោះពុម្ព
35.175.201.14
ច្បាប់ចម្លង
កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ:
Unknown Browser
ប្រតិបត្តិការ ប្រព័ន្ធ:
Unknown OS Platform
អ្នក​ផ្តល់​សេវា​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ:
ជួរ IP:
ទីតាំង​របស់​អ្នក: