បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

0x (ZRX) ទៅ Bitcoin (BTC) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

0x ទៅ Bitcoin តារាង ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ 0x ប្រវត្តិតម្លៃ ក្នុង Bitcoin/bit coin ចាប់តាំងពី 2017។
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល: 15/10/2019 02:08 UTC-05:00
0x អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ 0x អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 0x តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

0x ទៅ Bitcoin ប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ, តារាង ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបានផ្តល់ដោយ CryptoRatesXE.com

<< 0x (ZRX) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

0x Bitcoin/bit coin ប្រវត្តិតម្លៃ

 
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2019 ពី 0.000015 ទៅ 0.000087 BTC
2018 ពី 0.000053 ទៅ 0.00021 BTC
2017 ពី 0.000014 ទៅ 0.00010 BTC
   0x ម៉ាស៊ីនគិតលេខ, 0x កម្មវិធីបម្លែង
   0x (ZRX) ទៅ Bitcoin (BTC) អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   0x (0x, ZRX) ទៅ Bitcoin (BTC) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់
   រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលអាចទុកចិត្តបំផុត

តម្លៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលសេវាកម្មផ្សេងៗ

0x (ZRX) ទៅ Bitcoin (BTC) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ