ការគណនារបស់ខ្ញុំ

ការផ្តល់សេវាទស្សនកិច្ចចុងក្រោយ

0x (ZRX) ទៅ Litecoin (LTC) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់

0x ទៅ Litecoin តម្លៃពេលវេលាពិត, អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញនៅលើទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។
បន្ទាន់សម័យ: 16/10/2019 01:10 UTC-05:00
0x តម្លៃនៅក្នុង Litecoin ថ្ងៃនេះនៅ ខែតុលា 16, 2019, 01:10

1 ZRX = 0.0058 LTC
1 LTC = 173.59 ZRX
0x អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ 0x អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 0x ប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ ក្នុង 2019
ធ្វើ​ឱ្យ​ស្រស់: 0x (ZRX) ទៅ Litecoin (LTC) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់