បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គ្រឿងមុំ

សញ្ញាប័ត្ររ៉ាដ្យង់, octant, sextant ម៉ោងនិងអង្គភាពមុំរយៈបណ្ដោយទាំងអស់ផ្សេងទៀត, បម្លែងតុ
ទាំងអស់ទាំងអស់ GG OO RR SS
G
Gon
Grad
O
Octant
R
Rhumb
S
Sextant
ការ៉េ
ចុះឈ្មោះចូល
ទីពីរ (មុំ)
នាទី (មុំ)
បដិវត្តន៍
បរិមាត្រ
ពាន់ប្រទេសស៊ុយអែត
ពាន់រុស្ស៊ី
ពាន់អាឡឺម៉ង់
មុំខាងស្តាំ
ម៉ោងរយៈបណ្ដោយ
រ៉ាដ្យង់
លាននាក់ជ្រុង
សញ្ញាប័ត្រ
ស្បែកជើងសម្រាប់កុមារ
ស្បែកជើងសម្រាប់ទារក