បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

Phore (PHR) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

Phore តារាង ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ Phore ប្រវត្តិតម្លៃ ចាប់តាំងពី 2015។
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល: 23/01/2020 16:02 UTC-05:00
Phore អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ Phore អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Phore តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

Phore ប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ, តារាង ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបានផ្តល់ដោយ CryptoRatesXE.com

Phore តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់

តម្លៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលសេវាកម្មផ្សេងៗ

   ការគណនារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលកម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល
អត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថលនៅទូទាំងពិភពលោក។
   តារាងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលបន្តផ្ទាល់, ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនៅលើបណ្តាញ
អត្រារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលតាមអ៊ិនធរណេតតម្លៃពិតប្រាកដ។
   ចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់ឌីជីថល
រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលមានទំនុកចិត្តបំផុតនិងអាចរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនបំផុតឥឡូវនេះ។
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
ការជួញដូរទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណនិម្មិត: អត្រាប្តូរប្រាក់តម្លៃសន្ទស្សន៍ពេលវេលាជាក់ស្តែង

Phore (PHR) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ