បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ចំនួនចៃដន្យម៉ាស៊ីនភ្លើងលើបណ្តាញ

បង្កើតលេខចៃដន្យអនឡាញនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីបង្កើតលេខចៃដន្យឬលេខចៃដន្យមួយចំនួននៃជួរដែលបានជ្រើស។ អ្នកអាចប្រើលទ្ធផលសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងឬឆ្នោត។
ជួរលេខពី: ទៅ
រាប់ចំនួននៃលេខ:
តួលេខតែមួយគត់:
កាត់បន្ថយឱកាសនៃការទទួលបានតួលេខដូចគ្នានៅពេលដែលការបង្កើតជាក្រុមនៃចំនួនចៃដន្យមួយ។