បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ការគណនាបរិមាត្រ

ការគណនាបរិមាត្រអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកបរិវេណនៃរាងធរណីមាត្រផ្សេងគ្នាដូចជារង្វង់ការ៉េចតុកោណ, ត្រីកោណ, ប្រលេឡូក្រាម, rhombus, trapezoid ដោយរូបមន្តផ្សេងគ្នា។