បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនារូបមន្ត BMI

គណនារូបមន្ត BMI អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីអាយុនិងអាស្រ័យពីរូបរាងរាងកាយរបស់អ្នក។

បញ្ចូលប៉ារ៉ាម៉ែត្ររាងកាយរបស់អ្នកគណនា BMI

ភេទ:
ទំងន់:    
កម្ពស់:
 
សន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ (BMI) បង្ហាញពីរបៀបដែលទំងន់ខ្លួនរបស់អ្នកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្ពស់របស់អ្នក។ វាមានប្រយោជន៍ដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកមានទម្ងន់ធម្មតា, លើសទម្ងន់ឬធាត់។