បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនារូបមន្តថាមពលមានសក្តានុពលទំនាញ

គណនារូបមន្តថាមពលមានសក្តានុពលទំនាញអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាថាមពលមានសក្តានុពលនៃរាងកាយ, វារង្គាលនិងការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនកម្ពស់ពីគ្នា។

គណនាថាមពលមានសក្តានុពលធំ, ឬកម្ពស់

        
អភិបូជា:
កម្ពស់:
លទ្ធផលនៅក្នុង:
ថាមពលមានសក្តានុពលទំនាញគឺជាថាមពលនៃវត្ថុមួយថាគាត់មានដោយសារតែតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុង field.The ទំនាញឧទាហរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលភាគច្រើននៃការនេះគឺជាទីតាំងនៃវត្ថុនៅក្នុងវាលទំនាញរបស់ផែនដីនេះ។

ថាមពលមានសក្តានុពល
ដែល m - ម៉ាស់របស់អង្គធាតុមួយក្រាម - សំទុះទំនាញនៃភពផែនដីស្មើ 9,8 ម៉ែត្រ/2, ម៉ោង - កម្ពស់នៃរាងកាយមួយនៅខាងលើសូន្យកម្រិតសក្តានុពលណាមួយ។