បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ការគណនាប្រតិទិន ovulation

ការគណនាទស្សនៈអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគណនាប៉ាន់ប្រមាណថាកាលបរិច្ឆេទកំណត់របស់ទារកអ្នក, កាលបរិច្ឆេទនិងរយៈពេលនៃការមានផ្ទៃពោះមានផ្ទៃពោះនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

បញ្ចូលអំពីវដ្តរដូវរបស់អ្នកដើម្បីគណនាថ្ងៃមានជីជាតិរបស់អ្នក

កាលបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃដំបូងនៃការមករដូវ (dd.mm.yyyy):
ប្រវែងជាមធ្យមនៃវដ្តរដូវ:
ពី 22 ទៅ 45 ឆ្នាំជាធម្មតា 28
ថ្ងៃ
រយៈពេលមធ្យមនៃការមករដូវ:
ពី 2 ទៅ 8, ជាញឹកញាប់ 5
ថ្ងៃ
សម្រាប់របៀបក្នុងការគណនាវដ្តជាច្រើន:
ការបញ្ចេញពងអូវុលគឺជាដំណើរការ, នៅពេលដែលស៊ុតដែលមានភាពចាស់ទុំត្រូវបានដោះលែងពីក្រពេញអូវែនេះបានរុញចុះបំពង់បង្កកំណើត s, ជាកន្លែងដែលមានក្នុងចំណោមក្រោយ 48 ម៉ោងនិងអាចរកបានសម្រាប់ការបង្កកំណើត។ នេះគឺជាពេលវេលាមួយនៅពេលដែលអ្នកមានឱកាសល្អបំផុតក្នុងការមានផ្ទៃពោះ។