បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ស្បែកជើងទំហំគណនាលើបណ្តាញ

ស្បែកជើងទំហំគណនាលើបណ្តាញអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកនិងបម្លែងរបស់បុរស, ស្ត្រីនិងកូនរបស់ស្បែកជើងទំហំនៃបណ្តាប្រទេសផ្សេងគ្នា។

គណនាទំហំស្បែកជើងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបម្លែងរបស់បុរសនារីនិងកុមារស្បែកជើងទៅទំហំអឺរ៉ុបអង់គ្លេស (ចក្រភពអង់គ្លេស), អាមេរិច (អាមេរិក), ជប៉ុន, ទំហំរុស្ស៊ីឬសង់ទីម៉ែត្រ។ អ្នកអាចមើលរបស់បុរស, ស្ត្រីនិងកុមារស្បែកជើងតារាងជាមួយទំហំមានទំហំធំនិងតូច។