បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ឧបករណ៍រកលេខកូដប្រៃសណីយ៍

បានរកឃើញលេខកូដមួយនៃតំបន់ណាមួយ, ទីក្រុង, ភូមិនៃពិភពលោកដោយអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដនិងតាមដងផ្លូវ។
ដើម្បីរកលេខកូដប្រៃសណីយ៍បញ្ចូលអាសយដ្ឋានមួយដែលអាចធ្វើបាននៃកន្លែងមួយនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ: ប្រទេស, ទីក្រុង, តាមផ្លូវ, លេខផ្ទះ, ឧទាហរណ៍: សហរដ្ឋអាមេរិក, ញូវយ៉កភាគខាងលិចទី 100 ផ្លូវ 319
 
ឬពិនិត្យមើលអាសយដ្ឋាននៅលើផែនទីហើយចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោម