បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ឧបករណ៍រករថយន្តដោយលក្ខណៈពិសេស

អ្នកអាចជ្រើសរើសយករថយន្តមួយគ្រឿងដោយបច្ចកទសពីម៉ាស៊ីនរាងកាយ, ការផ្អាក, ការត្រួតពិនិត្យចង្កូតប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង, ការបញ្ជូននិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្តែង។ ដើម្បីបន្ថែមជម្រើសដែលត្រូវការចុចប៊ូតុងតម្រងបន្ថែមក្នុងបង្អួចដែលបានបើកជ្រើសរើសយកផ្នែកនិងចុចលើជម្រើសដែលត្រូវការនៅក្នុងបញ្ជីដែលបានបើក។