បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

បរិវេណនៃការេគណនារូបមន្តបរិវេណ

បរិវេណនៃការេគណនារូបមន្តបរិវេណអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកបរិវេណនៃការ៉េដោយរូបមន្តដោយប្រើរង្វាស់ជ្រុងការ៉េ។
ចំហៀង:

បរិវេណនៃជ្រុងមួយ

ការេជា quadrangle ត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងភាគីស្មើគ្នានិងមុំ។
រូបមន្តសម្រាប់បរិវេណនៃការ៉េ: P = 4a,
ដែលជាកន្លែងដែលមួយ - ផ្នែកម្ខាងនៃជ្រុងមួយ